Политика на хотелаПолитика на резервации и анулации в хотел СПА Клуб „Бор“, Велинград

1.     Хотелското настаняване се извършва от фирма „Ертиос“ ЕООД, която управлява СПА Клуб „Бор“ от свое име и за своя сметка.

2.     Контакт: гр. Велинград 4600, ул. Николай Хрелков, 9, тел. +359 359 59 637, info@spaclubbor.com, www.spaclubbor.com.

3.     Всички резервации се считат за валидни след плащане на депозит/цялата сума, съгласно условията на офертата/потвърждението. Хотелът има право да анулира неплатена в срок резервация без предизвестие.

4.     Анулации на индивидуални резервации до пет помещения са възможни, както следва:

a.     С еднократна такса от 20 лв. на резервация до 48 часа преди настаняване – за 1 помещение. Към този срок се добавят по 24 часа допълнително за всяко допълнително помещение. Часът за настаняване е 14,00 ч. в деня на първата нощувка.

b.     По-малко от 48 часа преди настаняване (или по-дълъг срок, ако помещенията са повече) или неявяване – стойността на 1 нощувка или нощувка с храна (според резервацията) или 50% от стойността на резервацията (което от двете е по-голямо). Същото е валидно и при напускане на хотела преди крайната дата на резервация.

c.      Анулации за нощувки в петък и/или събота по-малко от 48 часа преди настаняване (или по-дълъг срок, ако помещенията са повече) или неявяване, се таксуват в размер на 100% от стойността на резервацията.

d.     Намаляване на периода или броя гости на резервация или преместване на резервация на други дати до 48 часа (за 1 помещение) преди настаняване се таксува 20,00 лв. за всяка промяна.

5.     Резервации и анулации за групи от 6 и повече помещения се договарят индивидуално и се потвърждават в писмен вид.

6.     Хотелът има право да обяви различни срокове и условия за анулации за конкретни оферти, в който случай тези срокове и условия са посочени в самата оферта.

7.     За „резервация“ се считат всички помещения и услуги, заявени по едно и също време, независимо от престоя им.

8.     При анулирани резервации, хотелът възстановява платените суми, с приспаднатите неустойки, ако такива са дължими, в 7-дневен срок от писменото потвърждение на анулацията.

Описание на условията за анулации в табличен вид:

Резервирани помещения

Срок преди настаняване

Неустойка

1

До 48 ч. (2 дни)

20 лв.

2

До 72 ч. (3 дни)

20 лв.

3

До 96 ч. (4 дни)

20 лв.

4

До 120 ч. (5 дни)

20 лв.

5

До 144 ч. (6 дни)

20 лв.

1-5

По-малко от 48 ч.

1 нощ. / 50%

1-5

По-малко от 48 ч. в петък и/или събота

100%

 

Застраховка „Отмяна на пътуване“

По желание – до 5 дни след заплащане на резервацията си, можете да си направите застраховка „Отмяна на пътуване“, която да покрие анулационните такси при анулиране на резервация. Застраховката е на ЗАД „Армеец“.

Цена (спрямо сумата на резервацията):

Срок

до 30 дни 

от 31 до 60 дни 

от 61 до 90 дни 

от 91 до 180 дни 

над 180 дни

 

Цена

1.50% 

2.00% 

2.20% 

2.50% 

2.70%


Покрити рискове:

  1. Смърт вследствие злополука за лица над 14 годишна възраст;
  2. Разходи за отмяна на пътуването;
  3. Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;
  4. Разходи за удължаване на пътуването;
  5. Закъснение на самолетен полет.

За повече подробности, моля, обърнете се към хотела.

Политиката на хотела забранява настаняването с домашни любимци.